Vedlikehold av peisovnen

Vedlikehold av peisovnen bør kun utføres når den er kald. Det daglige vedlikeholdet begrenser seg til et minimum. På denne siden finner du informasjon om hvordan du vedlikeholder peisovnen på den beste måten.

Vedlikeholdt

Det enkleste er å støvsuge ovnen utvendig med et lite munnstykke med myke børster, eller å tørke av ovnen med en tørr, myk klut eller støvkost. Men husk at ovnen skal være kald. Ikke bruk vann, sprit eller andre typer av rengjøringsmidler fordi det skader lakken. En gang om året bør peisovnen vedlikeholdes grundig. Brennkammeret skal rengjøres for aske og sot. Dør og lukkebeslag skal smøres med kopperfett.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Service av peisovnen

Minst annet hvert år bør peisovnen gjennomgå en grundig forebyggende service.
Servicetilsynet omfatter bl.a.:

  • Peisovnen rengjøres grundig
  • Hengslene smøres med kopperfett
  • Pakningene kontrolleres og skiftes om nødvendig
  • Håndtaket og døren justeres
  • Autopilot kontrolleres
  • Fjæren i Autopilot skiftes om nødvendig
  • Varmeisolerende materiale kontrolleres og skiftes om nødvendig
  • Ettersynet skal utføres av en kvalifisert montør. Bruk kun originale reservedeler

Rengjøring av peisovnen

Før du begynner med rengjøringen av peisovnen, skal reguleringsstangen dreies til minimum for å forhindre at det kommer sot og aske inn i Autopiloten.

Døren/glasset i peisovnen

Kontroller at luftspaltene i dørrammen er rene for aske og sotpartikler.

Hvis glassdøren er tilsotet, kan den enkelt rengjøres med litt fuktig tørkepapir dyppet i aske. Kontroller regelmessig at pakningene i døren er hele og myke. Skift pakningene ved behov. Bruk kun originale pakninger som kan kjøpes hos forhandleren.

Peisovnens røyklederplate

Ta ut røyklederplaten. Skyv fram platen og løft den opp og litt mot siden. Vipp ned den ene siden. Nå er platen løs og kan tas ut av brennkammeret. Ta ut røyklederplaten av jern. Rett ut transportsikringen. Platen løftes av krokene og kan deretter tas ut.

Overflaten til peisovnen

Normalt er det ikke nødvendig å etterbehandle overflaten. Eventuelle lakkskader kan bedres ut med Senotherm-spray (kan kjøpes hos forhandleren).

Isoleringen til peisovnen

Peisovnens effektive, men porøse isolering i brennkammeret, kan med tiden bli slitt og skadet. Det har ingen betydning for ovnens effektivitet at isoleringen sprekker. Ved sprekker i bakplaten på modellene HWAM 4100, HWAM 4200, HWAM 4300, HWAM 5530 og HWAM I40/55, skal den skiftes ut fordi det kan føre til at den sekundære luften fordeles feil i brennkammeret. Isoleringen bør skiftes hvis det oppstår hull eller det faller av stykker, eller hvis slitasjen tilsvarer mer enn halve av den opprinnelige tykkelsen.

Tømme askeskuffen

Askeskuffen tømmes enklest ved å trekke en avfallspose inn over skuffen, snu skuffen på hodet og deretter trekke den forsiktig ut av posen igjen. Asken kastes i husholdningsavfallet.

Asken skal være helt kald før den fjernes fra peisovnen. Tenk på at det kan finnes glør i asken opptil 24 timer etter at ilden i peisovnen har sluknet.

Vedlikehold av peisovn med hevedør

Gjelder for: HWAM I30/45, HWAM I30/55, HWAM I30/65

Mekanismen til hevedøren består av et kjedetrekk som er plassert på hver side av peisovnen, og en fjær under peisovnen. Hvis døren fungerer trått, kan det hjelpe å smøre kjedehjulenes bøssinger og dørhengsler med kopperfett. Det bør gjøres en gang i året. Hvis døren går for lett, har fjæren blitt for løs. Det kan strammes med et spesialverktøy. Spør hos din lokale HWAM-forhandler.

OBS! Du bør alltid la en fagperson smøre og reparere disse delene.