Vanlige spørsmål

Her på siden har vi listet opp en rekke ofte stilte spørsmål om ovner samt svar på disse.

Klikk på spørsmålet som du ønsker å få svar på. Svaret vil deretter rulle frem under spørsmålet. Du kan lukke spørsmålet/svaret igjen og klikke på et nytt.

Finner du ikke svaret på spørsmålet ditt her, kontakt da din forhandler .

Min peisovn "knaker"

Ved oppvarming og avkjøling tikker de fleste peisovner. I enkelte tilfeller kan den normale tikkingen avløses av noen kraftige smell. Det skyldes at det i forbindelse med sveisingen av peisovnene har oppstått spenninger i stålet. Disse utløses ved oppvarming og avkjøling.

 • I noen tilfeller kan spenningene fjernes ved å fyre kraftig i peisovnen.
 • Varmeskjoldet bak på døren løsnes og strammes til igjen.
 • Hvis bakutgangen er sperret, løsnes sperren og strammes til igjen.
Hvordan rengjør jeg peisovnen?

Vedlikehold av peisovnen bør kun utføres når den er kald.

Det er enklest å støvsuge ovnen utvendig med et munnstykke med myke børster eller tørke av ovnen med en tørr, myk klut (kluten må ikke være våt).

Ikke bruk sprit eller andre oppløsningsmidler fordi dette vil fjerne malingen.

Kan peisovnen ruste?

Ved korrekt oppbevaring og tilkobling vil en peisovn ikke ruste.

Når en ovn ruster, skyldes det ofte at den blir utsatt for fukt fra skorsteinen. Du kan minimere risikoen for innvendig rust ved å fyre opp et par ganger utenfor fyringssesongen for å sikre at ovnen blir helt tørr.

Spesielt i sommerhus, der innetemperaturen ofte er lav om vinteren, kan temperaturen i brennkammeret bli så lav at det på grunn av den stillestående luften legger seg kondensvann på metalloverflaten til peisovnen. Vannet kan forårsake rustangrep.
For å unngå dette anbefaler vi at du sørger for gjennomtrekk i peisovnen, f.eks. ved å la lufttilførselen til peisovnen stå litt åpen i denne perioden.

Hvis ovnen ruster utvendig, skyldes det som oftest at den i lengre tid har vært oppbevart i fuktige omgivelser og at det har kunnet sette seg fukt på overflaten.

Hvis uhellet skulle være ute, kan du bestille et reparasjonssett som inneholder sandpapir og spraymaling.

Reparasjonssett – varenummer: 200 ml: Sort: 22-0756 Grå: 22-0756grey

Vermiculit revnet/knekket

Skamolex-platene i brennkammeret er av Vermiculit, som er et spesialprodusert materiale som tåler høy varme og isolerer effektivt. Dermed sikres både optimal temperatur og optimal forbrenning i brennkammeret.

Materialet er porøst, og tåler ikke slag og støt.
Revner skyldes som oftest at ved eller lignende har støtt hardt borti materialet. Det er ikke avgjørende for den isolerende effekten, så lenge platene fortsatt sitter riktig på plass i ovnen.

Platene bør skiftes ut når de er slitt ned til ca. halv tykkelse. Etter dette kan de ikke lenger isolere optimalt, og kan derfor ikke sikre riktig forbrenningstemperatur. De beskytter heller ikke ovnen mot de høye temperaturene i brennkammeret lenger.

Det kommer ut røyk når døren åpnes

Røyken vil alltid velge den enkleste veien ut, noe som bør være gjennom skorsteinen. Ved for lav skorsteinstrekk eller undertrykk i rommet kan det forekomme at røyken slår ut gjennom den åpne døren. Ved ekstremt lav skorsteinstrekk kan det forekomme at det siver ut røyk når døren er lukket.

Hvordan unngår jeg at glasset blir hvitt?

Hvitt glass kan forekomme ved feilbruk, f.eks:

 • Manglende rengjøring av glass
 • Fyring med melkekartonger, reklamebrosjyrer osv.
 • Fyring med ikke godkjent brensel, bl.a. energikoks, kull osv., som avgir for høy varme
 • Fyring med trykkimpregnert tre eller sponplater
 • For mye trekk i skorsteinen
 • Fyring med åpen askeskuff

Hvis glasset blir hvitt og ugjennomsiktig og ikke lar seg rengjøre, kan det ha tatt varig skade.

Glasset i peisovnen er et spesielt keramisk glass, som kan tåle svært høye temperaturer. Ved høye temperaturer er glasset imidlertid svært følsomt for kjemikalier. Hvis du fyrer med reklamebrosjyrer, aviser, trykkimpregnert tre osv., er det stor risiko for å ødelegge glasset.

Hvis uhellet skulle være ute, kan du bestille et glass-sett som inneholder glass, pakning og en veiledning.

Hvordan rengjør jeg glasset?

Glass rengjøres enklest med et stykke fuktet tørkerull – dyppet i aske. Dette fjerner raskt og enkelt fastbrent sot. Vil du bruke litt sterkere midler, kan du bruke glassrens til peisovner.

Pakningen er løs / faller av

De mindre pakningene rundt askeskuffen o.l. er festet med varmebestandig lim. Pakningene kan likevel løsne eller falle av etter lang tids bruk. De er enkle å skifte ut.

Hvordan rengjør jeg peisovnens kleberstein?

Fettflekker eller liknende kan vaskes av med et nøytralt vaskemiddel.

 • Sørg for at steinen er avkjølt til romtemperatur før rengjøring.
 • Fukt flekken med ufortynnet vaskemiddel og la det trekke i noen minutter.
 • Vask overflaten med varmt vann.
 • Ved særdeles vanskelige flekker kan fortynner eller aceton brukes med forsiktighet.
 • Flekken kan også slipes bort med slipepapir nr. 240 eller 320. Hvis du vil oppnå en spesielt glatt overflate, kan du bruke vann og våtslipepapir til slipingen.
Hvordan unngår jeg undertrykk i rom?

Sjenerende røyk kan oppstå hvis det er undertrykk i rommet der skorsteinen er plassert. Det vil kunne forekomme hvis det brukes varmegjenvinning, i lavenergiboliger eller ved kraftig utsuging fra ventilator.

Er dette tilfelle, vil det komme røyk ut i rommet når døren åpnes. Dette skyldes at det er overtrykk i ovnen i forhold til rommet den er plassert i. Det vil være nødvendig å få huset trykkutlignet, og vi anbefaler at undertrykket i huset ikke overstiger 4 Pa.

Trekkreguleringsproblemer

Kan skyldes defekt bimetallfjær. Ta ut bakplaten og kontroller om bimetallfjæren er i orden.

Reguleringsstangen kan sitte fast på grunn av kuler fra slyngrensingsprosessen, diverse smuss, eller den kan være trukket til for hardt. Det løses ved at du løsner mutteren som holder stangen på plass.

Hvordan unngår jeg at glasset blir sotete?

Der kan være flere årsaker til sotete glass:

 • Veden er ikke tilstrekkelig tørr (maks. fuktighetsinnhold 18 % vann).
 • Ruteskyllingsfunksjonen er ikke aktiv (kontroller dette på betjeningsgrepet).
 • Ruteskyllingsfunksjonen er defekt (ved ujevn fordeling av sotet på ruten kan dette være tilfellet, og døren skal undersøkes for utbedring).
 • Det er for lav skorsteinstrekk (kan måles av feieren).
 • Forbrenningstemperaturen er for lav. Dette problemet løses ved å tilføre mer luft til forbrenningen gjennom den primære lufttilførselen. Tilstrekkelig høy forbrenningstemperatur er oppnådd når vermiculitplatene er helt rene.
Håndtakene sitter løst

På nyere peisovner med dreibare håndtak kan håndtakene strammes til med en umbraconøkkel gjennom et hull i varmeskjoldet. Først løsnes klemskruen i håndtaket – og den strammes igjen til slutt.

Utbedring av små riss og slag

Først slipes overflaten med slipepapir nr. 80 inntil rissene er forsvunnet. Bruk en slipekloss slik at overflaten blir jevn. Polér overflaten med slipepapir nr. 240 eller 320 (bruk vann hvis du ønsker en glattere overflate).

Alle steiner til samme peisovn kan ev. slipes med slipepapir nr. 320, slik at overflatene blir like.

Hvordan unngår jeg dårlig skorsteinstrekk?
 • Kan måles av feieren:
 • Er ovnen koblet til en stålpipe, kan du oppnå bedre trekk ved å forlenge pipa eller montere en roterende pipehatt/røyksuger.
 • Har du murpipe, kan du undersøke om sotluken er montert korrekt. Forbedret trekk i murpipe oppnås ofte ved å montere isokern i den gamle skorsteinen.
 • Generelt skal du unngå å åpne døren når det er flammer i ovnen, da en stor mengde kald luft i kombinasjon med flammer fra uforbrent tre kan føre til sjenerende røyk.
 • Du bør vente med å legge inn nytt brensel til bålet er brent ned til et glødelag. Hvis du likevel må åpne døren før brenselet har brent helt ned, bør du gjøre det svært forsiktig og la døren stå på gløtt et øyeblikk før den åpnes helt.
 • Hvis skorsteinen er for lav, utett eller mangelfullt isolert, kan det oppstå problemer med skorsteinstrekken (la feieren vurdere det).
 • Hvis trekket fungerer som det skal, kan du prøve å forlenge opptenningsfasen ved å bruke flere tynne opptenningspinner slik at skorsteinen varmes godt gjennom. Skorsteinen trekker optimalt først når den er varm.
 • Når det har dannet seg et glødelag, legger du inn 2–3 stykker tørr, kløyvd ved.
 • La aldri askeskuffen stå åpen under opptenningen. Det vil akselerere bålet og dermed temperaturen så mye at det kan føre til at peisovnen blir skakk.
Hvordan unngår jeg løpesot?

Løpesot oppstår ved for lav forbrenningstemperatur og/eller våt ved og gir stor risiko for skorsteinsbrann. Det gjenkjennes som et brunt, klebrig belegg.

For lav forbrenningstemperatur oppstår fordi det ikke tilføres tilstrekkelig primærluft til brennkammeret i forhold til mengden ved under opptenningsfasen.