Riktig opptenning i peisovnen

På denne siden finner du en veiledning for opptenning og fyring i peisovnen.

Den første gangen du fyrer i peisovnen

Når du fyrer i peisovnen for første gang, må du fyre forsiktig fordi alle materialene må venne seg til varmen. Lakken som peisovnen er lakkert med, herdes ved den første innfyringen. Vær svært forsiktig når du åpner døren, det kan være at pakningene sitter fast i lakken. Lakken vil også avgi litt sjenerende lukt den første gangen du fyrer. Sørg for god ventilasjon i rommet der du fyrer.

Tenk på at hansken som følger med peisovnen, kan dra av malingen før lakken er tilstrekkelig herdet. Pass derfor på at du aldri tar i selve døren ved de 2–3 første innfyringene.

Opptenning i peisovner med steinkledning

Stein er et naturprodukt som trenger tid til å tilpasse seg til temperaturforandringene. Derfor er det viktig at du er svært forsiktig de første gangene du fyrer i en peisovn med steinkledning.

1. fyring

Reguleringsstangen for primær- og sekundærluft settes på maksimum ved å dreie medurs (maks. primærluft).

Legg to vedkubber i bunnen av brennkammeret. Legg 5–8 opptenningspinner på kryss og tvers på vedkubbene. Legg to opptenningsbriketter ned mellom de øverste lagene med opptenningspinner. Tenn på fra oversiden (top-down), og lukk døren. Ved innfyringen kan det danne seg kondens på innsiden av glasset. For å avhjelpe dette, kan du åpne døren 5 cm og holde den i denne posisjonen til glasset er klart igjen (ca. 30 sekunder).

Når ilden har sluknet helt, skal døren åpnes og være åpen mens peisovnen avkjøler til romtemperatur.

2. fyring

Reguleringsstangen for primær- og sekundærluft settes på maksimum ved å dreie medurs (maks. primærluft).

Legg to vedkubber i bunnen av brennkammeret. Plasser 5–8 opptenningspinner på kryss og tvers på vedkubbene. Legg to opptenningsbriketter ned mellom de øverste lagene med opptenningspinner. Tenn på fra oversiden (top-down), og lukk døren. Ved innfyringen kan det danne seg kondens på innsiden av glasset. For å avhjelpe dette, kan du åpne døren 5 cm og holde den i denne posisjonen til glasset er klart igjen (ca. 30 sekunder).

Når det ikke finnes flere synlige gule flammer, og det har dannet seg et passelig glødelag, kan du legge på mer ved. Glødelaget er passelig når trestykkene faller fra hverandre og bunnen er dekket av glør. Legg inn minst 2 stykker nytt brensel, opptil 1 kg per stykk, i peisovnen. Når det etter første innfyring er fyr i alt brenselet, dreies reguleringsstangen (1) til midtstillingen. La ilden brenne, og la ovnen avkjøle til romtemperatur før neste opptenning.

3. fyring

Gjenta 2. fyring. La ilden brenne, og la peisovnen avkjøle igjen når ilden har sluknet. Deretter følger du anvisningene for opptenning og påfyring, som beskrevet under.

Opptenning i peisovnen

En god opptenning er svært viktig for å oppnå vellykket forbrenning. En kald peisovn og en kald skorstein gir forbrenningsmessige utfordringer. Derfor må du være nøye med å lage et godt opptenningsbål med tilstrekkelig tørt tre, bruke opptenningsved og tenne på ovenfra. Det er viktig å oppnå en høy røykgasstemperatur så raskt som mulig.

Reguleringsstangen for primær og sekundær luft settes på maksimum ved å dreie den medurs (maks. primærluft).

Legg to vedkubber i bunnen av brennkammeret. Plasser 5–8 opptenningspinner på kryss og tvers over. Legg to opptenningsbriketter ned mellom de øverste lagene med opptenningspinner. Tenn på ovenfra (top-down), og la ilden rolig spre seg.

Ved innfyringen kan det danne seg kondens på innsiden av glasset. For å avhjelpe dette, kan du åpne døren 5 cm og holde den i denne posisjonen til glasset er klart igjen (ca. 30 sekunder). Når det har tatt godt fyr i alle opptenningspinnene, setter du reguleringsstangen i midtstilling.

Hvis ilden kveles når du regulerer, setter du reguleringsstangen i maksimumsposisjon igjen, til ilden har fått bedre feste. Drei reguleringsstangen til midtstillingen igjen. La opptenningspinnene brenne helt ut, til det ikke finnes flere synlige flammer. Deretter kan du fyre på igjen.

Viktig! Askeskuffen må ikke åpnes i opptenningsfasen og skal alltid være lukket når ovnen brukes, ellers fungerer ikke HWAM® Autopilot™. Døren skal kun åpnes ved opptenning, ny innfyring og rengjøring. Ikke gå fra en peisovn før det har dannet seg flammer i treet etter opptenningen! Åpne døren kun ved opptenning, ny innfyring og når asken skal fjernes.

Påfyring

Når det ikke finnes flere synlige gule flammer, og det har dannet seg et passelig glødelag, kan du legge på mer ved. Glødelaget er passelig når trestykkene faller fra hverandre og glørne lyser ved skakeristen. Legg inn 2–3 stykker nytt brensel (opptil 1 kg per stykk) i peisovnen. Ikke reguler peisovnen ytterligere, det sørger automatikken for.

Du kan likevel regulere temperaturen opp eller ned med reguleringsstangen. I minimumsstillingen (til venstre) reduseres forbrenningen, og brennetiden forlenges. I maksimumsstillingen (til høyre) øker forbrenningen, og brennetiden forkortes.

Vent med hver ny innfyring til glødelaget er passelig lavt igjen. Ved forbrenningen vil peisovnens utvendige flater bli svært varme, så vær forsiktig!

Regulere peisovnen

Regulere primærluften (luften som kommer opp gjennom risten i peisovnen): Drei reguleringsstangen mot venstre for minimum lufttilførsel og mot høyre for maksimum lufttilførsel. Sekundærluften kommer inn gjennom spalten/hullene i bakplaten. Ruteskyllingsluften kommer inn fra toppen og på sidene av ruten.

Fyring med kull og energikoks

HWAM-peisovner egner seg ikke til fyring med kull og energikoks
Vær oppmerksom på at ruten kan bli ekstra sotete hvis du fyrer med andre brenseltyper enn ved.