Slik tenner du opp i en HWAM-ovn

Første gang du fyrer i din nye peisovn
Når du fyrer i peisovnen for første gang, må du fyre forsiktig slik at alle materialene "venner seg" til varmen. Lakken som peisovnen er lakkert med, herdes ved første innfyring. Vær svært forsiktig når du åpner døren, ellers kan pakningene sette seg fast i lakken. Lakken vil også avgi litt sjenerende lukt første gang du fyrer. Sørg for god ventilasjon i rommet der du fyrer.

Opptenning
Reguleringsstangen flyttes helt til høyre for maksimal tilførsel av primær- og sekundærluft.

Legg kløyvde opptenningspinner som tilsvarer ca. 2–3 vedkubber (ca. to kilo) i peisovnen. Legg to opptenningsbriketter ned mellom de øverste lagene med opptenningspinner. Tenn på, og la ilden rolig spre seg.

Under innfyringen kan det danne seg kondens på innsiden av glasset. For å avhjelpe dette åpner du døren ca. 5 cm og holder den i denne posisjonen til glasset er klart igjen (ca. 30 sekunder). Når det har tatt godt fyr i alle opptenningspinnene, setter du reguleringsstangen i midtstillingen.

Hvis ilden kveles når du stiller på reguleringsstangen, setter du stangen i maksimal stilling igjen, til ilden har fått bedre tak. Flytt reguleringsstangen tilbake til midtstillingen. La opptenningspinnene brenne helt ut, til det ikke finnes flere synlige flammer. Deretter kan du fyre på igjen.

Viktig! Du må ikke åpne askeskuffen i opptenningsfasen og den skal alltid være lukket når ovnen er i bruk. Hvis du ikke følger dette, kan den automatiske luftreguleringen ødelegges.

Åpne døren bare når du skal tenne opp i ovnen, legge inn mer brensel eller fjerne aske.

Påfyring
Du kan legge på mer ved når det ikke finnes flere synlige gule flammer, og når det har dannet seg et passelig glødelag. Glødelaget er passelig når trestykkene faller fra hverandre og glørne lyser på risten i bunnen. Legg inn 2–3 stykker nytt brensel, opptil 1 kg per stykk, i peisovnen. Du trenger ikke regulere peisovnen ytterligere – det sørger Autopiloten for.

Du kan likevel regulere temperaturen opp eller ned med reguleringsstangen. I minimumsstillingen (til venstre) reduseres forbrenningen og brennetiden blir lengre. I maksimumsstillingen (til høyre) øker forbrenningen, og brennetiden blir kortere.

Vent med hver ny innfyring til glødelaget er passelig lavt igjen.
Ved forbrenningen vil peisovnens utvendige flater bli svært varme, så vær forsiktig!

Fyring med kull, briketter og energikoks
HWAM peisovner egner seg ikke for fyring med kull og energikoks. Derimot kan du fyre med trebriketter som du legger på glørne fra veden. Sett reguleringsstangen i maksimumsstilling til trebrikettene er tent.

Husk å flytte ned reguleringsstangen igjen etterpå. Vær oppmerksom på at ruten kan bli ekstra sotete hvis du fyrer med andre brenseltyper enn ved.