Miljøriktig Varme

Med en ovn fra HWAM kan man med god samvittighet fyre opp hjemme i stuen. Fyring med ved er nemlig en CO2-nøytral prosess. Treet frigir samme mengde CO2 som når det ligger i skogbunnen og råtner. Når det fyres opp i en HWAM-ovn, er det hovedsakelig vanndamper som kommer ut av skorsteinen, med minimal miljøpåvirkning som konsekvens. Det er resultatet av mange års utvikling, og det har sikret at ovnene våre er ytterst effektive, og stort sett all energi blir utnyttet.

Hos HWAM utvikler vi i dag kun ovner som overholder de strengeste normene, og allerede nå er vi foran EU-kravene for partikkelutledning, som først trer i kraft i 2022.

Den skånsomme effekten på miljøet forutsetter at det fyres riktig i ovnen. Samtlige av ovnene til HWAM har HWAM® Autopilot™. Med HWAM® Autopilot™ reguleres lufttilførselen til forbrenningen automatisk slik at fyringen optimeres og vedens levetid forlenges betydelig.

Vi bestreber oss hele tiden på å gjøre ovnene våre enda mer effektive og miljøvennlige. Derfor gjennomgår HWAMs ovner jevnlig en rekke vidtgående tester for å kartlegge hvordan de klarer seg i forskjellige situasjoner samt ved forskjellige temperaturer og forbrenningshastigheter. Det gjør vi for å sikre at ovnene overholder våre strenge miljøkrav i alle tenkelige og utenkelige situasjoner. Og vi gjør det for å sikre at ovnen betyr mest mulig for forbrukeren, og minst mulig for miljøet. En HWAM-ovn er den opplagte ovnen, både for brukeren og miljøet.

Alle HWAM-modeller er ECODESIGN 2022-godkjent

ECODESIGN 2022

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1185

Hva er ECODESIGN 2022?
ECODESIGN 2022 er et fastsatt krav til energieffektivitet og utslipp for produkter til romoppvarming med fast brensel, herunder peisovner. Kravene gjelder produkter med en nominell varmeytelse opp til 50 kW som skal innføres i EU-landene og EØS-landene (Norge, Liechtenstein og Island).

Når trer kravene i kraft?
Kravene træder i kraft pr. 1. januar 2022. Der gælder imidlertid andre regler for Holland hvor kravene træder i kraft pr. 1. januar 2020. Efter 1. januar 2024 revideres kravene af EU-myndighederne.

Hvem har ansvar for at kravene overholdes?
HWAM har det fulle og hele ansvar for at våre produkter overholder kravene til ECODESIGN 2022.

Hvilke land er omfattet av kravene?
Direktivet og tilhørende forordninger gjelder produkter som skal omsettes i EU-landene og EØS-landene (Norge, Liechtenstein og Island).

Hvordan testes produktet?
Produktet testes gjennom en pålitelig, nøyaktig og reproduserbar metode som benytter anerkjent teknologi. Det betyr at testmetoden skal gi samme resultat om den gjentas. For å vurdere om et produkt overholder kravene i ECODESIGN 2022 skal målingene alltid utføres etter de fastsatte retningslinjene i forordningen for det aktuelle produktet.

Alle HWAM-modeller er ECODESIGN 2022-godkjent
Alle HWAM-modeller oppfyller kravene fastsatt i ECODESIGN 2022.

GODKJENNINGER

DIBt sertifikat

Find certifikaterne her


EcoDesign 2022 / Kommisionens forordning (EU) 2015/1185

Find certifikaterne her