Installasjon av peisovnen

På denne siden finner du viktig informasjon om installasjonen av den nye peisovnen din.

Før du kjøper en peisovn

Installasjonen av peisovnen fra HWAM skal alltid gjøres i henhold til Plan- og bygningsloven og lokale byggeforskrifter. Det er alltid en fordel å rådføre seg med feiermesteren der du bor, før du installerer peisovnen.

Krav til rommet

Det skal alltid finnes mulighet for å tilføre frisk forbrenningsluft i rommet der peisovnen skal stå.
Et vindu som kan åpnes eller en luftventil som kan reguleres er tilstrekkelig, men det er også mulig å kople et friskluftsystem fra HWAM til peisovnen. Det skal ikke være mulig å blokkere den regulerbare luftventilen/luftristen

Bærende underlag

Før peisovnen installeres er det viktig å kontrollere at underlaget kan bære vekten av peisovnen og skorsteinen. Vekten av skorsteinen skal beregnes etter dimensjon og høyde. Vekten av peisovnen er angitt i produktoversikten. Luftsystem betyr at peisovnen trekker forbrenningsluft fra utsiden via et rørsystem.

Avstand til ikke brennbare materialer

Hvis HWAM-peisovnen plasseres ved en murvegg eller annet ikke brennbart materiale, er det ikke krav på minimumsavstand til peisovnen. Vi anbefaler likevel at du holder en avstand på minst 5–10 cm fra veggen, med tanke på rengjøring og service.

Hvis peisovnen plasseres ved en trevegg eller annet brennbart materiale, skal du som minimum overholde avstanden som står på typeskiltet på baksiden av peisovnen, eller i bruksanvisningen.

HWAM-peisovnen skal alltid plasseres på et ikke brennbart underlag. Hvis den plasseres på et tregulv eller liknende, skal gulvet dekkes med et ikke brennbart materiale 30 cm foran peisovnen og 15 cm mot hver side fra innfyringsåpningen til peisovnen.

Friskluftsystem

De fleste peisovnene fra HWAM kan koples til et friskluftsystem. Et friskluftsystem betyr at peisovnen tar inn forbrenningsluft fra utsiden via et rørsystem. Les mer om friskluftsystemer her

Krav til skorstein og røykrør

Skorsteinen skal ha en høyde som gir tilstrekkelige trekkforhold og gjør at røyken ikke forstyrrer. Som hovedregel oppnås tilstrekkelige trekkforhold når skorsteinen er 4 m over ovnen og samtidig er ført minst 80 cm over takmønet. Hvis skorsteinen plasseres ved sidene av huset, bør toppen av skorsteinen alltid være høyere enn det høyeste punktet av taket. I forbindelse med stråtak må du være oppmerksom på eventuelle nasjonale og lokale bestemmelser når det gjelder plasseringen av skorsteinen.

Peisovnen krever et trekk på minst 12 Pa (målt ved målepunktet angitt i EN 13240). Hvis skorsteinstrekket måles rett over røykstussen, skal det være 18–20 Pa. For modellene HWAM 3630, HWAM 3640, HWAM 3650 og HWAM 3660 med HWAM® Autopilot™ samt 5530 med HWAM® Autopilot™ og I40/55 med HWAM® Autopilot™, skal trekket være henholdsvis minst 11 Pa og 17–19 Pa.

Det er tillatt å kople peisovnen til en skorstein som deles av flere peisovner. Skorsteinen skal ha en minimumsåpning på Ø 150 mm. Skorsteinen skal være utstyrt med en lett tilgjengelig rengjøringsluke. Skorsteinen og røykrøret skal være CE-merket, ha klasse T400 og ha bestått sotbranntest (merket G). Avstandskrav til brennbart materiale skal overholdes i henhold til merkingen på fabrikatet. Ta kontakt med HWAM-forhandleren din hvis du vil ha mer informasjon.

Skorsteinen er motoren i peisovnen og helt avgjørende for at peisovnene skal fungere. Trekket i skorsteinen gir et undertrykk i peisovnen. Undertrykket fjerner røyken fra peisovnen, suger luft gjennom spjeldet til den såkalte ruteskyllingen, som holder ruten fri for sot og suger inn luft gjennom det primære og sekundære spjeldet til forbrenningen.

Skorsteinstrekken dannes ved temperaturforskjellen i skorsteinen og på utsiden av skorsteinen. Jo høyere temperaturen på innsiden av skorsteinen er, desto bedre blir trekket i skorsteinen. Derfor er det helt avgjørende at skorsteinen blir varmet opp helt gjennom før du regulerer ned lufttilførselen og begrenser forbrenningen i peisovnen (det tar lengre tid å varme opp en murt skorstein helt gjennom enn en stålskorstein).

På dager med dårlig trekk i skorsteinen på grunn av ugunstige vær- og vindforhold, er det ekstra viktig å varme opp skorsteinen så raskt som mulig. Det er viktig å få flammer raskt. Bruk ekstra finfordelt ved, en ekstra opptenningskubbe osv.

Etter et langt fyringsopphold er det viktig å kontrollere om det finnes blokkeringer i skorsteinsrøret.

Det er mulig å montere flere anordninger til samme skorstein. Gjeldende regler for dette må imidlertid først undersøkes. Spør den lokale feiermesteren om mulighetene for din skorstein.

Også en god skorstein kan fungere dårlig, hvis den brukes feil. Tilsvarende kan en dårlig skorstein fungere bra, hvis den brukes riktig.

Reguleringsspjeld

Det anbefales å utstyre skorsteinen eller røykrøret med et reguleringsspjeld, slik at skorsteinstrekken kan reguleres på dager med kraftig vind. Reguleringsspjeldet skal ikke kunne lukke røykrøret helt. Det skal alltid være et friareal på minst 20 prosent av det totale åpningsarealet til skorsteinen eller røykrøret. Ved installasjon av en stålskorstein på peisovnen, er det ikke tillatt å montere reguleringsspjeld.