Varmelagring

Konveksjonsvarme og varmelagring

Alle modellene i HWAM 3500-serien og HWAM 7100 samt HWAM 3650, HWAM 3660 er konstruert med et varmemagasin.

Opplagring av varme er et fenomen kjent fra de store masseovnene hvor varmen oppbevares i de steinene som omgir brennkammeret.

Ved varmelagring i en peisovn kombineres peisovnens evne til raskt og behagelig å fordele konveksjonsvarmen med masseovnens evne til å lagre opp varme.

Slik fungerer varmelagringen

Varmemagasinet kan fylles med en stor mengde stein som har en spesiell evne til å lagre varme fra ovnen og langsomt avgi varme til rommet, også lenge etter at ilden er gått ut.

Det gjør det mulig å nyte fordelene fra både ovnens konveksjonsvarme og masseovnens varmelagring samtidig.

Mens det fyres opp i ovnen, varmes det opp stein i varmemagasinet. Når ilden i brennkammeret er gått ut, fortsetter steinen med å avgi sin oppsparte varme. Herved oppnår man en kontinuerlig og behagelig varmetilførsel til rommet, også lenge etter at ilden er gått ut.

Testmålinger har vist at steinene i det lille varmemagasinet holder seg varme i opptil 10 timer og i det store varmemagasinet i opptil 14 timer etter siste innfyring.

HWAM 3130, HWAM 3520, HWAM 3650, HWAM 3660, HWAM 3760, HWAM 4150, HWAM 4160, HWAM 4550, HWAM 4560, HWAM 4660, HWAM 5530 og HWAM 7150 er konstruert med et varmemagasin.

Reguleringshåndtak

Som en ekstra detalj erHWAM 3520, HWAM 3650, HWAM 3660 and HWAM 7150 utstyrt med et reguleringshåndtak som åpner eller lukker for konveksjonsluften til varmemagasinet.

Med lukket konveksjonsspjeld holder varmemagasinet lengst mulig på den opplagrede varmen i steinene, mens varmen fordeles fortest mulig i rommet når konveksjonsspjeldet åpnes.