Unique Closing System

Takket være det unike låsesystemet sikres en tettsluttende dør samt en enkel og lett betjening. Bare trekk lett i håndtaket for å åpne. Når døren lukkes, griper lukkekroken fatt og døren trekkes til.

Låsesystemet er å finne på alle modellene i seriene:

 • HWAM 2600
 • HWAM 3100
 • HWAM 3400
 • HWAM 3500
 • HWAM 3600
 • HWAM 3700
 • HWAM 4100
 • HWAM 4200
 • HWAM 4300
 • HWAM 4500
 • HWAM 4600
 • HWAM 5530
 • HWAM 7100
 • HWAM I 30/65
 • HWAM I 30/55s
 • HWAM I 40/55