HWAM® SmartControl™

Med HWAM® SmartControl™ trenger du ikke bruke tid og energi på å oppnå den optimale og mest miljøvennlige forbrenningen i peisovnen – det fikser den elektroniske styringen.
Du trenger bare laste ned appen «IHS Smart Control» til telefonen eller nettbrettet og angi ønsket nivå for romtemperaturen – så gir appen deg beskjed om når du skal legge på mer brensel for å opprettholde temperaturen. Du trenger heller ikke regulere spjeldene manuelt.

For å lage bål må du bruke den riktige mengden ved, varme og oksygen. Og for å oppnå den reneste og mest miljøvennlige forbrenningen, kreves den riktige kombinasjonen av tre, oksygen og temperatur.

Derfor har vi i samarbeid med DTU (Danmarks Tekniske Universitet) utviklet HWAM® SmartControl™, som sikrer at den mest optimale kombinasjonen av oksygen og temperatur oppnås automatisk slik at forbrenningen blir ren.

Riktig oksygenmengde er svært viktig for optimal forbrenning. HWAM® SmartControl™ måler konstant oksygennivået i peisovnens avtrekk og kan dermed hele tiden stille inn ventilene slik at den riktige mengden oksygen er tilgjengelig. Temperaturen i bålet skal raskest mulig komme opp på minst 750 °C, fordi faren for utslipp av gasser og partikler minsker ved denne temperaturen. HWAM® SmartControl™ bidrar til å holde luftventilene i riktig posisjon slik at denne temperaturen nås.

Med tanke på at Danmark har de strengeste lovkravene i hele Europa for partikkelavledning fra peisovner, kan du trygt og med god samvittighet tenne opp og nyte at peisovnen gjør den tyngste jobben for deg.