Friskluftsystem

Uten oksygen, ingen ild. Så enkelt er det. Derfor er konstant luftstrøm til peisovnen helt nødvendig for å oppnå en ren og effektiv forbrenning i peisovnen din.

Krav til peisovner i moderne hus

Moderne hus skal være både energieffektive og miljøvennlige, og er som en konsekvens av dette svært tette. Det er fornuftig, men kan være et problem når peisovnen skal ha tilstrekkelig med luft, noe som er viktig for at ilden skal få ordentlig tak.

Løsning til ovner i moderne hus

Løsningen er et friskluftsystem som sikrer konstant tilførsel av luft til peisovnen. Med HWAMs friskluftsystem skapes et kretsløp som nesten er helt tett.

Slik fungerer friskluftsystemet

Den luftenbålet i peisovnen har bruk for, suges inn i peisovnen via røret som går gjennom veggen og ut i det fri. Når bålet brenner, fortsetter luftstrømmen videre opp gjennom skorsteinen, og dermed er kretsløpet sluttet.

Fordelen er at peisovnen ikke ”stjeler” sin egen varme luft for å holde liv i flammene. På den måten unngår du unødig varmetap, og du får en mer energieffektiv peisovn. Systemet består av en kassett som kapsler inn peisovnens Autopilot, samt den nødvendige rørføringen til grunninstallasjonen.

Installasjon av friskluftsystem

Systemet kan installeres på mange forskjellige måter. I hus med kjeller kan man la røret gå gjennom gulvet og ut i det fri via kjelleren. Men det enkleste er naturligvis å la røret gå gjennom ytterveggen der hvor peisovnen er plassert. Og skal du bygge nytt eller pusse opp, anbefaler HWAM at du allerede i startfasen innarbeider et rørsystem som sikrer nok ekstern luft til forbrenningen i den nye peisovnen.

Din HWAM-forhandler kan naturligvis gi deg mer informasjon.