1. Eieropplysninger
HWAM A/S
Nydamsvej 53
8362 Hørning
Telefon: 86 92 18 33
Email: info@hwam.com

2. Hva er cookies?
En cookie er en liten tekstfil som lagres på din computer el. tilsvarende for å kunne gjenkjenne den. Det er ingen personlige opplysninger lagret i våre cookies, og de kan ikke inneholde virus.

3. Slik sletter eller blokkerer du for cookies
http://minecookies.org/cookiehandtering

4. Formålet med cookies på vårt nettsted:
• Teknisk funksjon slik at vi kan huske dine innstillinger.
• Trafikkmåling slik at vi vet hvor mange som besøker nettstedet vårt

Sitet bruker cookies fra en følgende tredjepart som har adgang til de aktuelle cookies:

5. Google Analytics
Nettstedet bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på nettstedet.

6. Facebook-cookies
Nettstedet bruker cookies fra Facebook som er nødvendig for Facebook-integrasjon på nettstedet vårt.

7. Bruk av personopplysninger
Personopplysninger avgis aldri til tredjepart, medmindre du selv uttrykkelig gir tilsagn til dette og vi samler aldri inn personopplysninger uten at du selv har gitt oss disse opplysningene ved registrering, kjøp eller deltagelse i en undersøkelse osv. Her samles det inn opplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, kjønn, alder, interesser, holdninger og kjennskap til forskjellige emner.

Personopplysninger brukes til å gjennomføre det kjøpet eller den servicen som opplysningene er samlet i forbindelse med. Opplysningene brukes også til å få et større kjennskap til deg og andre brukere av nettstedet. Denne bruken kan bl.a. omfatte undersøkelser og analyser som er rettet mot en forbedring av våre produkter, tjenester og teknologier, samt visning av innhold og reklamer som er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personopplysninger
Hvis du ønsker adgang til de opplysningene som er registrert om deg hos HWAM A/S, skal du henvende seg på info@hwam.com eller telefon +45 86 92 18 33. Er det registrert feil data, eller har du andre innsigelser, kan du henvende deg til samme sted. Du har mulighet for å få innsikt i hvilken informasjon som er registrert om deg, og du kan gjøre innsigelse mot en registrering i henhold til reglene i Persondataloven.

Beskyttelse av personopplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige opplysninger oppbevares sikkert og fortrolig. Vi lagrer dine personlige opplysninger på computere med begrenset adgang, som er plassert i kontrollerte fasiliteter, og våre sikkerhetsforanstaltninger kontrolleres løpende for å avgjøre om våre brukeropplysninger håndteres forsvarlig og under fortsatt hensyn til dine rettigheter som bruker. Vi kan ikke garantere 100 prosent sikkerhet ved dataoverføringer via internettet. Det betyr at det kan være en risiko for at andre uberettiget tiltvinger seg adgang til opplysninger når data sendes og oppbevares elektronisk. Du avgir dermed dine personlige opplysninger på eget ansvar.

Personopplysninger slettes eller anonymiseres løpende etterhvert som det formålet som de ble samlet inn til avsluttes. Personopplysninger lagres høyst i 12 måneder etter bruk.

Den hurtige utviklingen av internettet betyr at endringer i vår behandling av personopplysninger kan bli nødvendige. Vi forbeholder oss derfor retten til å oppdatere og endre nærværende retningslinjer for behandling av personopplysninger. Gjør vi det, så retter vi selvfølgelig datoen for “sist oppdatert” nederst på siden. I tilfelle vesentlige endringer gir vi deg beskjed i form av en synlig melding på vårt nettsted.

I det omfanget det behandles personopplysninger om deg, har du ifølge persondataloven rett til å få opplyst hvilke personopplysninger som kan henføres til deg. Dersom det viser seg at de opplysningene eller dataene som behandles om deg ikke er korrekte, har du rett til å kreve disse rettet, slettet eller blokkert. Du kan til enhver tid gjøre innsigelse mot at opplysninger om deg gjøres til gjenstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke. Du har mulighet for å klage over behandlingen av opplysninger og data vedrørende deg. Klage inngis til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.