Miljøriktig Varme

Med en ovn fra HWAM kan man med god samvittighet fyre opp hjemme i stuen. Fyring med ved er nemlig en CO2-nøytral prosess. Treet frigir samme mengde CO2 som når det ligger i skogbunnen og råtner. Når det fyres opp i en HWAM-ovn, er det hovedsakelig vanndamper som kommer ut av skorsteinen, med minimal miljøpåvirkning som konsekvens. Det er resultatet av mange års utvikling, og det har sikret at ovnene våre er ytterst effektive, og stort sett all energi blir utnyttet.

Hos HWAM utvikler vi i dag kun ovner som overholder de strengeste normene, og allerede nå er vi foran EU-kravene for partikkelutledning, som først trer i kraft i 2022.

Den skånsomme effekten på miljøet forutsetter at det fyres riktig i ovnen. Samtlige av ovnene til HWAM har HWAM® Autopilot™ og WIKING har Automatik™. Med HWAM® Autopilot™ og Automatik™ reguleres lufttilførselen til forbrenningen automatisk slik at fyringen optimeres og vedens levetid forlenges betydelig.

Vi bestreber oss hele tiden på å gjøre ovnene våre enda mer effektive og miljøvennlige. Derfor gjennomgår HWAMs ovner jevnlig en rekke vidtgående tester for å kartlegge hvordan de klarer seg i forskjellige situasjoner samt ved forskjellige temperaturer og forbrenningshastigheter. Det gjør vi for å sikre at ovnene overholder våre strenge miljøkrav i alle tenkelige og utenkelige situasjoner. Og vi gjør det for å sikre at ovnen betyr mest mulig for forbrukeren, og minst mulig for miljøet. En HWAM-ovn er den opplagte ovnen, både for brukeren og miljøet.