Varmelagring

En ovn med varmelagring gir mulighet for å nyte ovnens varme i opptil 14 timer etter siste innfyring.

Konveksjonsvarme og varmelagring

Alle modellene i HWAM 3500-serien og HWAM 7100 samt HWAM 3650, HWAM 3660 er konstruert med et varmemagasin.

Opplagring av varme er et fenomen kjent fra de store masseovnene hvor varmen oppbevares i de steinene som omgir brennkammeret.

Ved varmelagring i en peisovn kombineres peisovnens evne til raskt og behagelig å fordele konveksjonsvarmen med masseovnens evne til å lagre opp varme.

Slik fungerer varmelagringen

Varmemagasinet kan fylles med en stor mengde stein som har en spesiell evne til å lagre varme fra ovnen og langsomt avgi varme til rommet, også lenge etter at ilden er gått ut.

Det gjør det mulig å nyte fordelene fra både ovnens konveksjonsvarme og masseovnens varmelagring samtidig.

Mens det fyres opp i ovnen, varmes det opp stein i varmemagasinet. Når ilden i brennkammeret er gått ut, fortsetter steinen med å avgi sin oppsparte varme. Herved oppnår man en kontinuerlig og behagelig varmetilførsel til rommet, også lenge etter at ilden er gått ut.

Testmålinger har vist at steinene i det lille varmemagasinet holder seg varme i opptil 10 timer og i det store varmemagasinet i opptil 14 timer etter siste innfyring.

Reguleringshåndtak

Som en ekstra detalj er HWAM 3500 og HWAM 7100-serien samt HWAM 3650 og HWAM 3660 utstyrt med et reguleringshåndtak som åpner eller lukker for konveksjonsluften til varmemagasinet.

Med lukket konveksjonsspjeld holder varmemagasinet lengst mulig på den opplagrede varmen i steinene, mens varmen fordeles fortest mulig i rommet når konveksjonsspjeldet åpnes.