Unique Closing System

HWAM peisovner er utstyret med ruteskyll som sikrer flott innsyn til flammene.

Takket være det unike låsesystemet sikres en tettsluttende dør samt en enkel og lett betjening. Bare trekk lett i håndtaket for å åpne. Når døren lukkes, griper lukkekroken fatt og døren trekkes til.

Låsesystemet er å finne på alle modellene i seriene:

  • HWAM 2600
  • HWAM 3100
  • HWAM 3400
  • HWAM 3500
  • HWAM 3600
  • HWAM 4500
  • HWAM 4600
  • HWAM 7100
  • HWAM I30/55s
  • HWAM I40/55