HWAM Fordeler

Mange av fordelene ved en HWAM peisovn er unike HWAM-egenskaper som er utviklet av designere som hele tiden setter seg nye mål innenfor brukervennlighet, design og ytelse.HWAM® SmartControl™

Med HWAMs elektroniske luftregulering HWAM® SmartControl™ får du komfort, et grønnere miljø og ikke minst en peisovn som varmer på budsjettet.

Men ikke nok med det, du får ingeniøren og fyrmesteren med hjem i peisovnen din.

Med vår smarte app HWAM® SmartControl™ til mobiltelefonen din eller nettbrettet, stiller du inn ønsket nivå for romtemperaturen – og app-en varsler deg om når det er tid for å fyre opp igjen.

Så alt du trenger å gjøre er å tenne opp og lukke døren, deretter styrer systemet resten for deg, slik at du kan slappe av og nyte flammene og den behagelige varmen.

Varmelagring

En ovn med varmelagring gir mulighet for å nyte ovnens varme i opptil 14 timer etter siste innfyring.

Konveksjonsvarme og varmelagring

Alle modellene i HWAM 3500-serien og HWAM 7100 samt HWAM 3650, HWAM 3660 er konstruert med et varmemagasin.

Opplagring av varme er et fenomen kjent fra de store masseovnene hvor varmen oppbevares i de steinene som omgir brennkammeret.

Ved varmelagring i en peisovn kombineres peisovnens evne til raskt og behagelig å fordele konveksjonsvarmen med masseovnens evne til å lagre opp varme.

Slik fungerer varmelagringen

Varmemagasinet kan fylles med en stor mengde stein som har en spesiell evne til å lagre varme fra ovnen og langsomt avgi varme til rommet, også lenge etter at ilden er gått ut.

Det gjør det mulig å nyte fordelene fra både ovnens konveksjonsvarme og masseovnens varmelagring samtidig.

Mens det fyres opp i ovnen, varmes det opp stein i varmemagasinet. Når ilden i brennkammeret er gått ut, fortsetter steinen med å avgi sin oppsparte varme. Herved oppnår man en kontinuerlig og behagelig varmetilførsel til rommet, også lenge etter at ilden er gått ut.

Testmålinger har vist at steinene i det lille varmemagasinet holder seg varme i opptil 10 timer og i det store varmemagasinet i opptil 14 timer etter siste innfyring.

Reguleringshåndtak

Som en ekstra detalj er HWAM 3500 og HWAM 7100-serien samt HWAM 3650 og HWAM 3660 utstyrt med et reguleringshåndtak som åpner eller lukker for konveksjonsluften til varmemagasinet.

Med lukket konveksjonsspjeld holder varmemagasinet lengst mulig på den opplagrede varmen i steinene, mens varmen fordeles fortest mulig i rommet når konveksjonsspjeldet åpnes.

Materialer

Hos HWAM bruker vi både platejern og støpejern i produksjonen av våre peisovner.

Det gir oss mange muligheter til å utarbeide en pen design, og pen design er nettopp noe av det vi i HWAM setter høyest.

Stål og støpejern har hver for seg gode egenskaper som tilsammen gjør det mulig å skape en god, funksjonell ovn med pen design.

Vi bruker i en viss utstrekning også støpejern til selve peisovnkonstruksjonen. Støpejern har en god formstabilitet og gode varmeledende egenskaper. Smeltepunktet for stål er 1600 °C, mens det for støpejern er 1200 °C.

Friskluftsystem

Uten oksygen, ingen ild. Så enkelt er det. Derfor er konstant luftstrøm til peisovnen helt nødvendig for å oppnå en ren og effektiv forbrenning i peisovnen din.

Krav til peisovner i moderne hus

Moderne hus skal være både energieffektive og miljøvennlige, og er som en konsekvens av dette svært tette. Det er fornuftig, men kan være et problem når peisovnen skal ha tilstrekkelig med luft, noe som er viktig for at ilden skal få ordentlig tak.

Løsning til ovner i moderne hus

Løsningen er et friskluftsystem som sikrer konstant tilførsel av luft til peisovnen. Med HWAMs friskluftsystem skapes et kretsløp som nesten er helt tett.

Slik fungerer friskluftsystemet

Den luftenbålet i peisovnen har bruk for, suges inn i peisovnen via røret som går gjennom veggen og ut i det fri. Når bålet brenner, fortsetter luftstrømmen videre opp gjennom skorsteinen, og dermed er kretsløpet sluttet.

Fordelen er at peisovnen ikke ”stjeler” sin egen varme luft for å holde liv i flammene. På den måten unngår du unødig varmetap, og du får en mer energieffektiv peisovn. Systemet består av en kassett som kapsler inn peisovnens Autopilot, samt den nødvendige rørføringen til grunninstallasjonen.

Installasjon av friskluftsystem

Systemet kan installeres på mange forskjellige måter. I hus med kjeller kan man la røret gå gjennom gulvet og ut i det fri via kjelleren. Men det enkleste er naturligvis å la røret gå gjennom ytterveggen der hvor peisovnen er plassert. Og skal du bygge nytt eller pusse opp, anbefaler HWAM at du allerede i startfasen innarbeider et rørsystem som sikrer nok ekstern luft til forbrenningen i den nye peisovnen.

Din HWAM-forhandler kan naturligvis gi deg mer informasjon.

Konveksjon

Konveksjonsovner gir et behagelig inneklima og en jevn temperatur i hele rommet.

Alle HWAM peisovner er konveksjonsovner. Det vil si at peisovnen gir fra seg varme svært raskt etter opptenning. Varmen flyttes i en naturlig luftstrøm, og ikke ved varmestråling. Resultatet er et behagelig inneklima og en jevn temperatur i hele rommet.

En annen fordel er at ytterkappen på ovnen ikke blir særlig varm. Derfor er det mulig å plassere møbler ganske nærme peisovnen.

Ruteskyll

Levende flammer er fascinerende og skaper ro. Dessuten er flammene et pent syn i alle faser, fra opptenningen til veden forbrenner til kull.

Derfor er det viktig at ruten på en HWAM peisovn ikke soter til under forbrenningen. HWAM har utviklet en teknikk som sørger for at glassruten hele tiden tilføres oppvarmet luft fra tre sider, for å motvirke at ruten blir tilsotet.

Alle HWAMs ovner har ruteskyll.

Komfort

En HWAM peisovn er utviklet for at den skal gi god komfort i hele ovnens levetid.

Med en HWAM peisovn betyr komfort følgende:

 • Autopiloten sørger for at det er enkelt å tenne opp i ovnen.
 • Du skal ikke bruke tid på å stille inn lufttilførselen.
 • Den stiller seg automatisk inn på den optimale, miljøriktige forbrenningen.
 • Den sørger for en jevn varme i hele forbrenningsperioden.
 • Den har den beste brenseløkonomien.
 • Den krever minimalt med vedlikehold.
 • Den avgir ingen sjenerende lukt.
 • Den er svært rengjøringsvennlig.

Unique Closing System

HWAM peisovner er utstyret med ruteskyll som sikrer flott innsyn til flammene.

Takket være det unike låsesystemet sikres en tettsluttende dør samt en enkel og lett betjening. Bare trekk lett i håndtaket for å åpne. Når døren lukkes, griper lukkekroken fatt og døren trekkes til.

Låsesystemet er å finne på alle modellene i seriene:

 • HWAM 2600
 • HWAM 3100
 • HWAM 3200
 • HWAM 3400
 • HWAM 3500
 • HWAM 3600
 • HWAM 4500
 • HWAM 4600
 • HWAM 7100
 • HWAM I30/65
 • HWAM I30/55s

HWAM - a unique woodburning stove

 • • Alle HWAM® brændeovne er af høj kvalitet produceret i Danmark efter internationale krav og standarder.
 • • Alle HWAM® brændeovne har 5 års fabriksgaranti og 2 års garanti på sliddele, HWAM® Autopilot™ og HWAM® Smart Control™.
 • • Alle HWAM® brændeovne er designet af danske designere med respekt for de danske designtraditioner.
 • • Alle HWAM® brændeovne leveres med HWAM®Autopilot™ som standard. HWAM® Smart Control™ kan købes til.
 • • En HWAM® brændeovn er udviklet for at optimere dit varmeforbrug, så du samtidigt opnår en god komfort, når du anvender brændeovnen.
 • • Den bedste komfort ved en brændeovn, opnår du ved HWAM®Autopilot™, alternativt HWAM® SmartControl™.
 • Du får følgende:
 • • En brændeovn, som er let at tænde op i. Vi anbefaler Top-Down optænding for at opnå den mest miljørigtige optænding.
 • • En brændeovn, hvor du slipper for at bruge tid på indstilling af lufttilførsel.
 • • En brændeovn, der indstilles automatisk til den mest optimale og mest miljørigtige forbrænding.
 • • En brændeovn, der sørger for en jævn varme i hele forbrændingsperioden.
 • • En brændeovn med en god brændselsøkonomi.
 • • En brændeovn, der kræver minimal vedligeholdelse.
 • • En brændeovn, der ikke giver lugtgener.
 • • En brændeovn, der er meget rengøringsvenlig.