Hwam
CSR

HWAM A/S har aktivt satt CSR på dagsorden fra sommeren 2022

Målet med et tydelig rammeverk for CSR-arbeidet er å styrke bærekraftig oppmerksomhet og initiativ som en naturlig del av hverdagen i alle leddene i organisasjonen, og med respekt og omtanke for miljø, økonomi og mennesker.

HWAMs kjerneverdier er at vi opptrer lojalt, ansvarlig, troverdig og respektfullt i alle henseender. Dette gjelder våre relasjoner som kolleger på arbeidsplassen, i forholdet til våre kunder og samarbeidspartnere, og i vår atferd og handlinger både i det omkringliggende samfunnet og i verden.

HWAMs ambisjon er litt etter litt å inkludere CSR på alle områder av virksomheten vår, og sikre at vi er rustet til å møte økende krav og forventninger fra omverdenen, inkludert økende regulatoriske krav. Vi ønsker også kontinuerlig å bidra til en enda større grad av samfunnsansvar, FNs bærekraftsmål og ikke minst initiativer i det grønne skiftet.

CSR

Samfunnsansvar

HWAMs medarbeidere

Samfunnsansvar handler i stor grad om våre ansatte, som er HWAMs viktigste ressurs.

Hos HWAM prioriterer vi å opprettholde et høyt sikkerhets- og helsenivå, samt å unngå fysiske og psykiske skader. Trivsel og arbeidsmiljø er derfor blant våre høyest rangerte fokusområder når det gjelder ansatte.

CSR

HWAM og bærekraftsmålene

Hos HWAM fokuserer vi daglig på følgende fem bærekraftsmål:

Bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet

Bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene

Bærekraftsmål 7: Ren energi til alle

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

CSR

Grønt skifte

Overgangen til en grønnere og mer bærekraftig fremtid er en pågående prosess som har sitt utspring på et strategisk nivå, og som krever involvering av alle ansatte på tvers av bedriftens forskjellige avdelinger.